Vizualizace

Visualizace a digitalizace

Nabízíme vypracování:

  • 3D (prostorových) návrhů staveb a interiérů
  • zákresů do fotografií
  • digitalizace mapových podkladů

Příklady:

 Uherské Hradiště - bytový dům Dlouhá

 

 dům pro seniory v Kunovicích

  

 provozovna + RDS Hluk

 

 rodinný domek v Buchlovicích

 

 hospoda v Nedakonicích - variantní řešení

 

 varianty řešení sportovního areálu v Břestku

 

 urbanistické studie