Architektura, projekty staveb

Architektura a projekty staveb

Nabízíme vypracování:

  • kompletní dokumentaci stavby
  • dílčích částí podle domluvy (včetně projednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi)
  • zaměření stávajícího stavu
  • návrhu stavby
  • dokumentace k územnímu řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • podkladů pro výběrové řízení
  • podkladů pro dodavatele stavby

Nabízíme rovněž konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury včetně zpracování posudků.

Příklady:

 Kulturně společenský objekt

 

 adaptace kina - Buchlovice

 

 dřevostavba - Přečkovice

 

 bytový dům ul. Sadová v Mařaticích

 

 rodinný dům s provozovnou v Babicích

 

 Dům pro seniory v Kunovicích

 

 tenisový areál v Ostr. Nové Vsi

 

 smuteční síň ve Slavkově

 

 rekonstrukce domu v ul. Poštovní

 

 rodinný dům s provozovnou v Babicích

 

 sportovní areál v Břestku

 

 sportovní areál v Babicích