Urbanismus, územní plánování

Urbanismus a územní plánování

Nabízíme vypracování:

  • územních plánů
  • změn územních plánů
  • regulačních plánů
  • urbanistických studií
  • programů obnovy venkova
  • programů regenerace panelových sídlišť
  • aktualizace územně plánovací dokumentace

Zabezpečíme komplexní projednání dokumentace s orgány státní správy v souladu se stavebním zákonem
Nabízíme rovněž konzultační a poradenskou činnost v oblasti územního plánování včetně zpracování posudků.

Příklady:

 územní plán města Bojkovice - etapa návrh

 

 územní plán obce Komňa - etapa návrh

 

 územní plán Ostrožské Nové Vsi

 

 změna ÚP (Bystřice pod Lopeníkem a Bojkovice

 

 regulační plán lokality ve Vlčnově

 

 urbanistická studie (Mistřice a Nezdenice

 

 program obnovy vesnice (Nedakonice a Babice

 

 program regenerace panelových sídlišť v Bojkovicích

 

 aktualizace ÚP v Bojkovicích